Gå videre til innhold
Velkommen til forskningskonferansen - Kvalitet i barnehagen

Velkommen til forskningskonferansen - Kvalitet i barnehagen

Dato 17. august 2022 12:30 – 16:00

Sted Oslo

FUS barnehagene inviterer til forskningskonferanse om kvalitet i barnehagen. Høykvalitetsbarnehager er avgjørende for å ivareta barn på best mulig måte, og sikre deres mulighet til lek, utfoldelse og læring. Den mangeårige fagsatsningen ”Barnet først” er et samarbeid mellom FUS barnehagene, Universitetet i Melbourne, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Kompetansetjeneste for tidlig innsats, for å sikre felles kompetanseutvikling i FUS barnehagene. Forskningsresultatene presenteres på Barnet først konferansen den 17. august.

”Hvordan barnehageansattes kompetanse til å gi emosjonell utviklingsstøtte kan bidra til kvalitetsheving av barnehager?”

Tid: Onsdag 17. august 2022 kl. 12.30 - 16.00
Sted: Adam og Eva auditorium v/Oslo bussterminal, Schweigaardsgate 14, 0185 Oslo

Program:

 • Åpning av Arne Holte
 • Presentasjon av forskningsresultater Barnet først v/Sophie Havighurst
 • Kvalitetsutvikling i FUS barnehagene v/Charlotte Østbye-Nærheim
 • Kvalitet i barnehagen - Hva snakker vi om? v/Thomas Moser

Om forskningen:

 • RCT-studie av ”Tuning in to kids” i norske barnehager (2019 - 2020)
 • 49 FUS barnehager deltok: 217 avdelinger m/1000 ansatte og 3500 barn
 • Observasjonsverktøyet Classroom Assessment Scoring System (CLASS) ble benyttet som rammeverk for å vurdere kvaliteten i avdelingene.
 • Ansatte fikk opplæring i ”Tuning in to kids” og CLASS gjennom:
  • Fagdager
  • Digitalt støttemateriell
  • Systematisk veiledning
  • Barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom barnehagens egne møtestrukturer.

Om foredragsholderne:

Arne Holte er professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo og tidligere direktør i Folkehelseinstituttet.

Sophie Havighurst er hovedforsker og programforfatter av ”Tuning in to kids” programmene. Hun er klinisk psykolog og professor ved Universitetet i Melbourne.

Thomas Moser er professor i idrettsvitenskap ved Høyskolen i Vestfold, fakultet for utdanning og humaniora. Han er også adjunkt professor (Spesialpedagogikk) ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Charlotte Østbye-Nærheim er fagrådgiver i FUS barnehagene. Hun har 25 års erfaring innen barnehage, både som pedagogisk leder og styrer. Hun er sertifisert Tuning in to kids-veileder og ansvarlig for å sertifisere FUS ansatte i observasjonsverktøyet CLASS Toddler.


Frist for påmelding 15. august (begrenset antall plasser)
Meld deg på her

Live stream

Det vil også være mulig å følge konferansen på live stream. Meld deg på i påmeldingsskjema under og kryss av for digital deltagelse.

Lenke til live stream 17. august 12.30:

https://login.icecast.no/fus-barnehagene/


Kategorier

Kontakter

Monica Johnsen

Monica Johnsen

Pressekontakt

I FUS barnehagene kommer barnet først!

Hver dag kommer over 13 000 barn til våre 184 barnehager over hele landet. Det er en enorm tillitserklæring. Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og vi jobber hver eneste dag for at våre barn skal få den beste barndommen en barnehage kan medvirke til.

FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne: FUS lover også at hvert eneste barn skal få en venn i barnehagen, og hos oss kommer alltid barnet først. Barna skal glede seg til å komme til en FUS barnehage, og vi skaper minner for livet.

Ingen barn er like, og vi ser alle. Vi leker, trøster, ler og er glade sammen med dem – det skal synes at barnet har gått i en FUS barnehage.

Vi er mange små barnehager som nyter fordelene ved å være del av en stor gruppe. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle ansatte og faget – utveksle erfaringer, tilgang på beste praksis og vår etablerte og verdifulle FUS standard. Ikke minst gir det rom for forskning og tilgang på kunnskap på et måte som ellers ville vært utilgjengelig. Alt dette komme FUS barna til gode – vi sikrer barndommens egenverdi.

Velkommen til FUS
- Barnet først!