Gå videre til innhold

Nyhetsarkiv

Espira, FUS og Norlandia ber om juridisk avklaring: Saksøker staten for ulovlig forskjellsbehandling

Espira, FUS og Norlandia ber om juridisk avklaring: Saksøker staten for ulovlig forskjellsbehandling

Tre av Norges største private barnehageaktører mener at barn i private barnehager ikke likebehandles med barn i kommunale barnehager, slik barnehageloven sier. Nå går de i fellesskap til søksmål mot staten for å få rettens vurdering av dagens praksis. Et eventuelt medhold vil gjelde for alle private barnehager og gi positive ringvirkninger for barn og ansatte over hele landet.
De tre aktørene

Høy barnehagekvalitet er bra for alle barn, men for noen barn er det avgjørende. Barn som av ulike årsaker strever er ekstra sårbare, og trenger spesielt god og tilpasset omsorg og støtte til læring.

Ny forskning viser at personalets emosjonskompetanse er avgjørende for kvaliteten i barnehager

Høykvalitetsbarnehager er avgjørende for å ivareta barn på best mulig måte, og sikre deres mulighet til lek, utfoldelse og læring. Den mangeårige fagsatsningen «Barnet først” er et samarbeid mellom FUS barnehagene, Universitetet i Melbourne, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Kompetansetjeneste for tidlig innsats, for å sikre felles kompetanseutvikling i FUS barnehagene.

Vis mer

I FUS barnehagene kommer barnet først!

Hver dag kommer over 13 000 barn til våre 184 barnehager over hele landet. Det er en enorm tillitserklæring. Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og vi jobber hver eneste dag for at våre barn skal få den beste barndommen en barnehage kan medvirke til.

FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne: FUS lover også at hvert eneste barn skal få en venn i barnehagen, og hos oss kommer alltid barnet først. Barna skal glede seg til å komme til en FUS barnehage, og vi skaper minner for livet.

Ingen barn er like, og vi ser alle. Vi leker, trøster, ler og er glade sammen med dem – det skal synes at barnet har gått i en FUS barnehage.

Vi er mange små barnehager som nyter fordelene ved å være del av en stor gruppe. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle ansatte og faget – utveksle erfaringer, tilgang på beste praksis og vår etablerte og verdifulle FUS standard. Ikke minst gir det rom for forskning og tilgang på kunnskap på et måte som ellers ville vært utilgjengelig. Alt dette komme FUS barna til gode – vi sikrer barndommens egenverdi.

Velkommen til FUS
- Barnet først!