Gå videre til innhold

Siste nytt

Høy barnehagekvalitet er bra for alle barn, men for noen barn er det avgjørende. Barn som av ulike årsaker strever er ekstra sårbare, og trenger spesielt god og tilpasset omsorg og støtte til læring.

Ny forskning viser at personalets emosjonskompetanse er avgjørende for kvaliteten i barnehager

Høykvalitetsbarnehager er avgjørende for å ivareta barn på best mulig måte, og sikre deres mulighet til lek, utfoldelse og læring. Den mangeårige fagsatsningen «Barnet først” er et samarbeid mellom FUS barnehagene, Universitetet i Melbourne, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo og Kompetansetjeneste for tidlig innsats, for å sikre felles kompetanseutvikling i FUS barnehagene.

Sosiale medier

Pressekontakt

Marius Holm Krog-Johnsen

Marius Holm Krog-Johnsen

Pressekontakt Markedssjef 934 80 583
Charlotte Østbye-Nærheim

Charlotte Østbye-Nærheim

Pressekontakt Fagrådgiver 40854714

I FUS barnehagene kommer barnet først!

Hver dag kommer over 13 000 barn til våre 178 barnehager over hele landet. Det er en enorm tillitserklæring. Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og vi jobber hver eneste dag for at våre barn skal få den beste barndommen en barnehage kan medvirke til.

FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne: FUS lover også at hvert eneste barn skal få en venn i barnehagen, og hos oss kommer alltid barnet først. Barna skal glede seg til å komme til en FUS-barnehage, og vi skaper minner for livet.

Ingen barn er like, og vi ser alle. Vi leker, trøster, ler og er glade sammen med dem – det skal synes at barnet har gått i en FUS barnehage.

Vi er mange små barnehager som nyter fordelene ved å være del av en stor gruppe. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle ansatte og faget – utveksle erfaringer, tilgang på beste praksis og vår etablerte og verdifulle FUS standard. Ikke minst gir det rom for forskning og tilgang på kunnskap på et måte som ellers ville vært utilgjengelig. Alt dette komme FUS barna til gode – vi sikrer barndommens egenverdi.

Velkommen til FUS
- Barnet først!

FUS as
Drammensveien 167
0277 Oslo
Norge